mısır

Evet. ve bu bir. mısır bitkisi "Peter Ağacı" değil.

Yeah. And this is a corn plant, not a "Peter Tree

Karbonatlı su, sitrik asit, mısır şurubu suni ahududu tadı sebze renkleri ve koruyucular.

Carbonated water, citric acid, corn syrup artificial raspberry flavoring vegetable colors and preservative.

Hepsi senin en sevdiğin yemek tariflerin paket servis menüleri ve birkaç tane de mısır gevreği kutusu.

It's all your favorite recipes and favorite takeout menus and a couple of cereal box tops.

Şarap bir bira değil, ve patlamış mısır kesinlikle bir yemek değil.

Wine is not beer, and pop corn is definitely not food.

Bir küçük gazoz, orta boy patlamış mısır ve büyük bir Fez, esmer ve tatlı.

One small soda, one medium popcorn and one large Fez, dark and sweet.

Birleşik Devletlerin Mısır ile yakın ve anlamlı bir ilişkisi var.

The United States has got a close and meaningful relationship with Egypt.

Ama şimdi, yağmur da var, mısır da, her şey yolunda.

But now there's rain and corn, and everything is good.

Rusya, Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan Ürdün, İsrail, Mısır.

Russia, Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Israel, Egypt.

New York bence, belki mısır için çok soğuk.

New York is, I think, maybe too cold for corn.

Tüm gereken biraz patlamış mısır, bir iğne ve iplik.

All you need is some popcorn and a needle and thread.