mıydı

Bak, bu akşam çok iyi vakit geçirdim ve bence çok güzelsin ama ben evliyim, tamam ?

Look, I had a really good time tonight, and I think you're really pretty, but I'm married, OK?

Ama şimdi sadece sen ve ben, tamam ?

It's just you and me right now, okay?

O bana ? Evet

Is that for me?

Hayır, hayır, bu iyi, tamam ?

No, no, this is good, right?

Benim için bir şey var ?

Have you got something for me?

Bu bir hayır ?

Is that a no?

Artık sadece sen ve ben, tamam ?

It's just you and me now, all right?

Bir erkek arkadaşın ya da bir kız arkadaşın var bilmiyorum ama, eğer biraz boş vaktin varsa

I don't know if you have a boyfriend or a girlfriend but, if you have some free time

Burada ve şimdi sen ve ben tamam ?

Here and now, you and me, all right?

Bu da ne demek, bir "hayır" ?

What is that? Is that a no?