maço

Yani.. bunu söylediğim için üzgünüm ama aslında o tam bir maço.

I mean I'm sorry to say all this but he's actually a closet macho

Demek istediğim, bunu söylediğim için üzgünüm ama o tam bir gizli maço.

I mean, I'm sorry to say it, but he's actually a closet macho.

Biraz daha maço bir şeye ne dersin?

How about something a little more macho?

Hans ya da Heinrich gibi bir şeyler bekliyordum. Ama Korbin Sturm Bu oldukça maço bir isim.

I was expecting a Hans or a Heinrich or something, but Korbin Sturm that's just macho.

Oh, ne yakışıklı ve maço adam!

Oh, what a handsome and macho guy!

Hans ya da Heinrich gibi bir şeyler bekliyordum. Ama Korbin Sturm Bu oldukça maço bir isim.

I was expecting a Hans or a Heinrich or something, but Korbin Sturm that's just macho.

Ama sen hala eski maço erkeksi erkeksin.

But you're still the same old macho, manly man.

Sen çok maço bir adamsın Tony.

You're a macho, macho man, Tony.

Özür dilerim Bobby, Motorun hangi parçası maço.

Sorry Bobby, which part of the bike is macho.

Büyük ve maço bir erkek olduğun için mi?

Because you're the guy, the big, macho man?