mağrur

Öyle biri ki mağrur, asil, genç, cesur ve güzel!

Such a man. He is proud, noble, young, brave, beautiful!

Ben güçlü ve mağrur değilim.

I'm not high and mighty.

Kendini kontrol et mağrur evladım.

Control yourself, proud child.

Mağrur ve kibirli

Proud and arrogant

Mağrur ve kibirli göğüslerin

Your proud and arrogant breasts

Bir dağ gibi mağrur, ying ve yang gibi ne yapacağı önceden kestirilemiyor.

Poised as a mountain and unpredictable like the ying and yang

Şimşek, Gürültü, Mağrur ve Aptal.

Flash, loud, proud and stupid.

Hayır o "Mağrur Muz".

No, it's "Proud Banana".

Mağrur ve saldırgan ol.

Be proud and aggressive,

Mağrur Hwang Tae Kyung.

Prideful Hwang Tae Kyung.