maden

Bu bir altın madeni, dostum.

This is a gold mine, man.

Bu bir altın madeni!

This is a gold mine!

Eski bir maden var.

There's an old mine.

O bir altın madeni ve bunun farkında.

He's a gold mine, and he knows it.

Hayır, o bir altın madeni.

No, he's a gold mine.

Ama burası tam bir altın madeni.

But this place is a gold mine.

Senin için çalışan bir altın madenin var.

You've got a gold mine working for you.

Dur, sanki bir altın madeni bu.

Wait, wait, this is a gold mine.

Şey o bir altın madeni.

Well, he's a gold mine.

O bir altın madeni olabilir dostum.

Mate, she could be a gold mine.