makinesi

O, daha iyi makineye sahip olabilir, ama ben, daha iyi bir adamım, ve o bunu biliyor.

He may have a better machine... .but I am a better man, and he knows that.

O, daha iyi makineye sahip olabilir, ama ben, daha iyi bir adamım, ve onu bilir

He may have the better machine, but I am a better man and he knows that

Sen küçük bir aile istiyorsun ve, ah, George George senin bir bebek makinesi olmanı istiyor.

You want a small family, and, uh, George, George wants you to be a baby machine.

Evet, ama bir zaman makinesi lazım

Yeah, but you need a time machine.

Bu çok pahalı bir makine ve onu geri istiyorum.

It's a very expensive machine, and I'd like it back.

Bir bakalım! Sen de bir zaman makinesi, bende de bir silah var.

Let's see, you've got a time machine, I've got a gun.

Ama o tarz bir makineyi daha önce hiç görmedim.

But, that kind of machine, I've never seen it before.

Kahve makinesi için teşekkür ederim.

Thank you for the coffee machine.

yarı adam, yarı makine, değil mi?

Half man, half machine, is not it?

Bu sadece bir makine.

This is just a machine.