malların

Biliyor musun, bizim bütün nesil gibi hissediyorum koyun bu malların kötü bir fatura satıldı.

You know, I feel like our whole generation are sheep that's been sold a bad bill of goods.

Endüstriyel ithal malların ihracat gümrük tarifeleri ve nadir toprak elementleri ihracat kotaları.

Import tariffs on industrial manufactured goods and export quotas on rare earth elements.

Bütün bu çalıntı malların Güneydoğu Asyalı alıcıları vardır.

All these are stolen goods The Southeast Asian buyers

Ticari malların ihracatına dair izin formunu doldurmamışsın.

Authorizing the exportation of commercial goods.