Turkish-English translations for manevra:

maneuvering, maneuver · manoeuvrability, manoeuvre, manoeuvring · maneuverable, maneuverability · movement · other translations

manevra maneuvering, maneuver

Heimlich manevrası, Dr. Heimlich tarafından geliştirilmiştir, bir gece kalkmış ve; "Bir yumruk, bir el!

Heimlich maneuver, developed by Dr. Heimlich, who woke up one night and went, "A fist, a hand!

Hiç X Manevrası diye bir şey duydun mu?

Have you ever heard of Maneuver X?

Pringle manevrası bu, değil mi?

This is the Pringle maneuver, right?

Click to see more example sentences
manevra manoeuvrability, manoeuvre, manoeuvring

Pazar günü bütün NATO denizaltı filosu manevralar için burada olacak, üstelik tamamen savunmasız.

By Sunday, the entire NATO submarine fleet will be here on their manoeuvres, and completely vulnerable.

Bay Sulu, kaçınma manevraları.

Mr Sulu, evasive manoeuvres.

Kaçış manevraları, düzen Riker Alfa.

Evasive manoeuvres. Pattern, Riker Alpha.

Click to see more example sentences
manevra maneuverable, maneuverability

Bu Zero hızlı manevra edilebilir ve uzun bir uçuş menziline sahip.

This Zero is fast, maneuverable and has a long cruising range.

Son derecede dayanıklı, yüksek manevra kabiliyeti ve radyoaktiftir.

They're extremely durable, highly maneuverable, and radioactive.

Boyut hız ve manevra kabiliyeti kadar önemli değildir.

Size isn't as important as speed and maneuverability.

Click to see more example sentences
manevra movement

Manevra Takip Sistemi.

Movement Tracking System.