Turkish-English translations for maymun:

monkey · ape · primate · simian · other translations

maymun monkey

Belki iki veya üç adam, bir çift kız veya şanslıysanız bir maymun.

Maybe two or three guys, a couple of girls, and if you're lucky, a monkey.

Demir Maymun buraya gel.

Iron Monkey, come over here.

Hey Rachel "Maymunu Besle" oyununu oynadın hiç?

Hey, Rachel, have you ever played "Feed the Monkey" before?

Click to see more example sentences
maymun ape

Hey, maymun adam ve kısa insan herif, bir saat kadar önce Tayland yemeği sipariş etmiştim.

Hey! Ape man and short human guy, I ordered Thai food, like, an hour ago.

İri bir maymuna, ama daha büyük daha hızlı ve çok daha çevik.

Like a great ape, but bigger faster and a lot more agile.

Ona güvenmeyi seçtim. Çünkü o bir maymun.

I chose to trust him because he is ape.

Click to see more example sentences
maymun primate

Bu bizi maymunlardan ayıran bir özellik.

It's what separates us from the primates.

Sevgili maymun dostum, bu bir uyanış çağrısı.

Fellow primate, this is a wake-up call.

maymun simian

Burada fonksiyon tuşları var İnsanlar ve şebekler, ve siz de bir maymun değilsiniz.

There are function keys for humans and simians, and you're not a simian.