Turkish-English translations for meşhur:

famous · renowned · infamous · well · popular · well-known, well known · celebrated · star · notorious · illustrious · great · fable · proverbial · famed · prominent · other translations

meşhur famous

O zamana kadar meşhur ve zengin bir Amerikalı olacağım.

Until then, I will become a famous and rich American.

Ayrıca o meşhur bile değildi!

And he's not even that famous!

Fakat ben, seni meşhur yaptım.

But me, I've made you famous.

Click to see more example sentences
meşhur renowned

Bu, Li Mu Bai meşhur kılıç ustası.

This is Li Mu Bai the renowned swordsman.

Lloyd Simcoe, Dr. Simon Campos'un ortağı, dünyaca meşhur kuantum fizikçisi.

Lloyd Simcoe's partner, Dr. Simon Campos, is a world-renowned quantum physicist.

Kuzey Cal üniversitesinin meşhur ekonomi profesörü.

Renowned Economics Professor at Northern Cal university.

Click to see more example sentences
meşhur infamous

Sen hakkında çok şey duyduğum meşhur Roger Swanson değilsin, öyle değil mi?

You're not the infamous Roger Swanson I've heard so much about, are you?

Ve siz de şu meşhur John Crichton olmalısınız.

And you must be the infamous John Crichton.

Hugo, bu da meşhur kardeşim Victoria.

Hugo, this is my infamous sister Victoria

Click to see more example sentences
meşhur well

O, Bay Travers değil mi, meşhur Amerikalı bey, efendim?

But is that the Mr. Travers, the well-known American gentleman, sir?

Bak, meşhur bir belediye meclisi üyesi öldü.

Look, a well-known city councilman is dead.

Meşhur bir deyiş vardır.

There's a well-known saying.

Click to see more example sentences
meşhur popular

Çok meşhur bir olaydır.

It's a very popular event.

Orası çok meşhur bir yer.

It is a very popular place.

Asla daha meşhur olmamıştım.

I've never been more popular.

Click to see more example sentences
meşhur well-known, well known

O, Bay Travers değil mi, meşhur Amerikalı bey, efendim?

But is that the Mr. Travers, the well-known American gentleman, sir?

Bak, meşhur bir belediye meclisi üyesi öldü.

Look, a well-known city councilman is dead.

Meşhur bir deyiş vardır.

There's a well-known saying.

Click to see more example sentences
meşhur celebrated

Çok meşhur bir ünlü buraya geliyor!

A very famous celebrity is coming here!

Şef Graydon Ostler ödüllü meşhur bir şef ve lokantacıdır.

Chef Graydon ostler is "a celebrated, award-winning chef and restaurateur

O meşhur biri.

He's a celebrity.

Click to see more example sentences
meşhur star

Meşhur bir yıldızla evli olmak.

Being married to a famous star.

Beni affedin efendim ama Siz meşhur film starı "Wyoming Bill" Kelso değil misiniz?

Excuse me, sir, but you are, are you not, "Wyoming Bill" Kelso, the famous film star?

Meşhur değil ama hırslı.

Not a star, but ambitious.

Click to see more example sentences
meşhur notorious

Sen meşhur Norris Boz'sun, değil mi?

You're "Notorious" Norris Boz, right?

Şu meşhur haydut!

The notorious bandit?

Meşhur bir baş belası, mileydi.

He's a notorious troublemaker, my lady.

Click to see more example sentences
meşhur illustrious

Bu senin o meşhur ağabeyin değil mi, Casper?

Isn't that that illustrious brother of yours, Casper?

Maya, bu Joseph Bradley, meşhur teşkilat şefimiz.

Maya, this is Joseph Bradley, our illustrious station chief.

Benim meşhur yatılı öğrencim, üniforman şimdi tamamlandı.

My illustrious boarder, your uniform is now complete.

Click to see more example sentences
meşhur great

Kocası, şu meşhur Polonyalı aktör, Joseph Tura.

Her husband is that great Polish actor, Joseph Tura.

Meşhur Polonyalı aktör, Joseph Tura.

That great Polish actor, Joseph Tura.

meşhur fable

Şu meşhur Caroline mı?

Is this the fabled Caroline?

meşhur proverbial

Ve vesayetim altında, gelişti ve çiçek açtı, meşhur ilkbahar çiçeği gibi.

And under my tutelage, he has flourished and blossomed, like the proverbial spring flower.

meşhur famed

Meşhur Cat Grant için mi?

For the famed Cat Grant?

meşhur prominent

Meşhur bir risk sermayedarı. Aslen Japon.

Prominent venture capitalist, originally from Japan.