melatonin

Epifiz bezi, sürekli melatonin benzeri yaşlanmayı durdurucu bir madde salgılıyor.

His pineal gland continually produces a substance similar to melatonin that inhibits aging.

Melatonin, kediotu, marihuana şerbetçiotu, kedinanesi, kava biberi

Melatonin, Valerian, marijuana, hops, catnip, kava-kava

Kediotu denedim. Melatonin hatta Alışveriş Kanalını.

Tried valerian root, melatonin, the Shopping Channel.

Ve birazda melatonin, zirkonyum.

And some metatonin. Zirconite.