merak

PekâlPekâlâ, millet merak edecek bir şey yok ve her şey kontrol altında.

All right, people, You have nothing to worry about, and everything is under control.

Ama merak etme çünkü çok daha iyi bir şeyim var.

But don't worry, because I have something much, much better.

Merak etme, senin için özel bir şeyim var.

Oh, don't worry, I got something special for you.

Geçen gece aramızda ne oldu bilmiyorum ama bugün ne olacağını merak ediyorum.

I don't know what happened last night between us but I'm wondering what happens today.

Bu bunu bilmem iyi oldu ama merak ediyordum da bu kadını daha önce gördünüz mü?

That's that is good to know, but I, uh, I was wondering if you've ever seen this woman before.

Merak etme, Al önemli bir şey yapman için çok geç değildir herhalde.

But don't worry, Al it's probably not too late for you to do something important.

Merak etme çünkü artık bir kız arkadaşın yok.

Don't worry, because you don't have a girlfriend anymore.

Dinle, şu anda konuşamam ama merak etme yakında evde olacağım.

Listen. I can't talk right now, but don't worry. I'll be home soon.

Merak etme, başka bir şey yaparım.

Don't worry, I'll get you something else.

Merak etme, sana özel bir şeyim var.

Don't worry, I have something special for you