meselesi

Hayır, hayır, mesele bu değil.

No No. It's not that. It's

Gerçekten çok ilginç Çavuş. Fakat bu çok önemli bir mesele.

That's very interesting, Sergeant, but this is a very important matter.

Mesele o değil tamam mı?

It's not that, okay?

Ama mesele de bu.

But that's just it.

Mesele de bu değil mi zaten?

That's what this is about, right?

Bir şeyler oldu, bu öğleden sonra başka şeyler oldu, bu yüzden yarın yaparız, mesele değil yani.

Stuff, other stuff happened this afternoon, so We can do it tomorrow, it's not a problem.

Çok ilginç, komiser, ama bu çok önemli bir mesele.

Very interesting, Sergeant but this is a very important matter.

Mesele sadece o değil.

It's not just about him.

Bu çok ciddi bir mesele.

This is a very serious matter.

Bu senin için kişisel bir mesele, benim için değil.

This is personal for you. It's not personal for me.