meslektaşım

Evet ve bu da benim dostum ve meslektaşım, Doktor Watson.

I am and this is my friend and colleague, Doctor Watson.

Bu benim arkadaşım ve meslektaşım Doktor Watson kendisi soruşturmamda bana yardım etmeyi kabul etti.

This is my friend and colleague Doctor Watson who has kindly agreed to help me in my investigation.

Bu benim meslektaşım, Dedektif Müfettiş Chandler.

This is my colleague, Detective Inspector Chandler.

O güvenilir bir meslektaşım ve saygıdeğer bir cerrah ve ben Ben de plastik cerrahım.

He's a trusted colleague and a respected surgeon, and I And I'm a plastic surgeon.

Doktor, bu benim arkadaşım ve meslektaşım Dr.Watson.

Doctor, this is my friend and colleague Dr. Watson.

Oslo'dan bir eski dostum ve meslektaşım Antarktika'da bir jeolojik bir araştırma projesi yürütüyor.

An old friend of mine, a colleague of Oslo, runs a geological research station in Antarctica.

Bu Bay meslektaşım ve arkadaşım, Doktor Watson.

This is my friend and colleague Dr. Watson.

Benim meslektaşım bir saat önce en azından aradı.

My colleague called at least an hour ago.

Hector, yakın bir meslektaşım ve iyi bir arkadaşımdı.

Hector was a close colleague and a good friend.

Bu da meslektaşım Bay Holmes.

This is my colleague Mr. Holmes.