Turkish-English translations for meydan:

challenging · square · defying · place · circle · Plaza · Piazza · circus · field · ground · space · other translations

meydan challenging

Bu meydan okumaya cevaplar kolay değil, ama imkansız da değil.

The answers to this challenge aren't easy, but they're not impossible either.

O zaman meydan okumanı kabul ediyorum.

Well, then, I accept the challenge.

Ve ben de kendi kendime meydan okumaya başladım.

So I started the challenge against myself.

Click to see more example sentences
meydan square

Meydan epey sessiz ve sakin görünüyor, ama değil.

This square looks pretty calm and quiet, but it's not.

Wade bu Noel ağacı, Lemon'un kasaba meydanı süslemelerinin tam merkezi. Ve ben ona söz

Now, Wade, this Christmas tree is the centerpiece of Lemon's town square decorations, and I promised her

Bak, Times Meydanı.

Look, Times square.

Click to see more example sentences
meydan defying

Komünistler, sosyalistler, Hristiyanlar, erkekler ve kadınlar küçük gruplar hâlinde, meydan okudu.

Communists, socialists, Christians, anonymous men and women defied the dictator in tiny groups.

Bayanlar ve baylar kendinizi ölüme en çok meydan okuyan gösterilerden birine hazırlayın!

Ladies and gentlemen, prepare yourselves for the most death-defying scene.

Ülkemizde ilk defa, ölüme meydan okuyan top güllesi bir insan.

For the first time in this country, the death-defying human cannonball.

Click to see more example sentences
meydan place

Bu yerlerde araştırma yapmak bir meydan okumadır.

Doing research is a challenge in these places.

Fakat sonra belki de rastgele bir çarpışma meydana gelir.

But then, perhaps, a random collision takes place.

Artık ne Louvre ne de Concorde Meydanı olacak.

No more Louvre, no more Place de la Concorde.

Click to see more example sentences
meydan circle

Times Meydanı ve Colombus Meydanı'na.

Times Square and Columbus Circle.

Dupont Meydanı, lütfen.

DuPont Circle, please

Dupont Meydanı Seyahat.

Dupont Circle Travel.

meydan Plaza

Meydan bir savaş alanı gibi görünüyor!

The plaza looks like a war zone.

Driscoll Plaza ve Angeles Meydanı.

Driscoll Plaza and Angeles Square.

Lady Elvira Meydanı

Lady Elvira's Plaza

meydan Piazza

Ve de Navona Meydanı'ndaki yetimhane artık Kardinal sarayı oldu.

And the orphanage on Piazza Navona is now a cardinal's palace.

Peki, o zaman Duomo Meydanı'nda buluşalım.

Fine. Then meet me in Piazza Duomo.

Mignanelli meydanı mı? Hayır.

Okay, and that's Piazza Mignanelli

meydan circus

Eiffel Kulesi, Piccadilly Meydanı.

The Eiffel Tower, Piccadilly Circus.

meydan field

Bosworth Meydanı denilen yerde.

Somewhere called Bosworth Field.

meydan ground

Bu bir yatak yoksa tören meydanı mı?

Is that a bed or a parade ground?

meydan space

Bu fenomen, sadece uzayda meydana gelmiyor.

This phenomenon isn't just occurring in space.