Turkish-English translations for mi:

me · do · no · other translations

We also found translations for word mi in English.

mi me

Bu senin için Benim için mi?

This is for you. For me?

ve sence ben bu yüzden mi burdayım?

And you think that's why I'm here?

Beni görmek için geldin, değil mi?

You're here to see me, right?

Click to see more example sentences
mi do

Daha önce böyle bir şeyi hiç yapmamıştım ama insanlar bunu hep yapar, değil mi?

I've never done anything like that before, but people do it all the time, right?

Bizim işimiz bu, öyle değil mi?

That's what we do, right?

Sence de, öyle mi?

Do you think so, too?

Click to see more example sentences
mi no

Hayır, değil, değil mi?

No, it's not, is it?

Oh, hayır. Yine mi.

Oh, no, not again!

Hayır, süper değil mi?

No, but isn't it great?

Click to see more example sentences