misafirlerin

Alice, Phil, Harper, Turner, Barker ve tanımlanamayan iki misafir hoş geldiniz.

Welcome, Alice and Phil and Harper and Turner and Barker and two unidentified guests.

Hayır. Misafir evi pek iyi değildi, bu yüzden onu bizim eve getirdim.

No the guest house wasn't very good, so I brought her over to my house

Sevgili misafirler bugün burada bu adam ve kadını kutsal evlilik bağıyla birleştirmek için toplandık.

Dearly beloved, we are gathered here today to join this man and this woman in holy matrimony.

Evet. Her gece farklı bir çete gelir, misafir çete gibi.

Every night you could bring in a different gang, like a guest gang.

Evet, biz bizim bir misafir evimiz var ve şey gibi görünüyor

Yeah, we, um have a guest house and it seemed like a

Hey, hadi ama, ben bir misafirim, değil mi?

Hey, come on, I was a guest, you know?

Ayrıca, senin için çok çok özel süpriz bir misafirim var.

Plus, I have a very, very special, special surprise guest.

Ben de onu yeni bir misafir evi inşa etmesi için tuttum.

So I hired him to build me a new guest house.

Albert biliyorsun ki bir misafir için uygun bir yemek değil.

Albert, you know that's not proper food for a guest.

Bayanlar, baylar ve değerli misafirler, iyi akşamlar!

Ladies and gentlemen and honored guests, good evening!