We also found translations for word modern in English.

modern

Bu çok güzel. Çok modern.

This one is really pretty.

Ben modern bir kadınım, cep telefonum bile var!

I'm a modern woman. I even have a cell phone.

Hayır, hayır, aslında bu her zaman modern sanat hakkında merak ettiğim bir şeyi doğruluyor. Soyut sanat

No, no, actually it confirms something I've always wondered about modern art, abstract art.

Tek söylediğim, modern bir araba eski bir arabanın yaptığı her şeyi yapabilir

All I'm saying is, a modern car can do everything an old car can do

Biz karmaşık, modern bir aileyiz. Ve onun da Doug'ı var.

We're a complex, modern family and she's got Doug.

Şey, bu modern zamanlarda, aile her şeyden çok daha önemlidir.

Well, in these modern times, family is more important than ever.

Biliyor musunuz, kız kardeşimin bir oturma odası var. Çok ama çok modern.

You know, my sister, she has a living room It's very, very modern

Peki stüdyo ile Modern Fashion arasında bir bağlantı var mı?

Is there any connection between the studio and modern fashion?

Baba, tüm bu modern flört tavsiyelerin için teşekkürler. .ama başka şeyler var.

Dad, I appreciate all this advanced dating advice, but there's other stuff.

Hayır o modern bir kadın.

No, she's a modern woman.