moralini

Ne yazık ki Bay Ross öldürüldü ve Bayan Morales kaçırıldı.

Unfortunately, Mr. Ross was murdered, and Miss Morales has been abducted.

Javier "El Diablo" Morales, bayanlar ve baylar.

Javier "El Diablo" Morales, ladies and gentlemen.

Dr. Morales cenaze evinde ölü bir adamın olduğunu söylüyor.

Dr. Morales says there's a dead guy at a funeral home.

Bu çok moral bozucu.

This is so depressing.

Moral destek için teşekkürler.

Thanks for the moral support.

Ve sana prenses. Moral desteği ve öpücük için.

And to you, princess, for your moral support, a kiss.

Çocuklar için çok güzel bir moral kaynağı olur diye düşündüm.

I thought it would be a great morale boost for the children.

Tanrım, bu çok moral bozucu.

God, this is depressing.

Haberler çok moral bozucu değil mi?

The news is so depressing. Right?

Bu mekanmekan moral bozucu.

This place is depressing.