motoru

Demek istediğim, nasıl bir şeydi, dört tekeri ve önünde küçük motoru olan küçük bir araba mı?

Well, I mean, what was it? A small car with four wheels and a little engine at the front?

Çünkü makine bir silah. Onun da motoru olması gerekiyordu. Bu yüzden gitti.

Because it's a weapon, he was supposed to be its engine, that's why he left.

Tamam da, motorlar ve alıcılar arasında doğrudan bir bağlantı yok.

Yeah, but there's no direct link between the warp engines and the sensors.

Motorlar ve atlar arasındaki bir savaş gibi. Teknolojinin ata karşı olması gibi.

It's like a battle between motors and horses technology versus horse.

Çünkü makine bir silah. Onun da motoru olması gerekiyordu.

Because it's a weapon, he was supposed to be its engine.

Sadece küçük bir motor sorunu.

Just a little engine trouble.

Motorlar ve atlar arasındaki bir savaş gibi.

And it's like a battle between motors and horses.

Demek satış ve arama motoru sonuçları arasında hiçbir bağlantı yok.

So there's no link between ad sales and search engine results?

Altı, beş. Ana motorlar çalışıyor. Dört, üç, iki, bir.

Dad! six five, main engine start, four three two one.

Bay La Forge, warp motorlarına tam güç istiyorum.

Mr. La Forge, drive the warp engines to full power.