musun

Yani, söyle bana bu Hakkımda çok biliyorum nasıl ve senin hakkında bir şey biliyor musun?

So tell me, how is it that you know so much about me and I know nothing about you?

Mutlu oldun mu? Evet mutlu oldum. İlk defa gerçek biri gibi bir şey yaptın.

Yeah, I'm happy, because that's the first time you've ever done something like a real person.

Evet ama ne var biliyor musun?

Yeah, but you know what?

Hayır, yok ama sende ne var biliyor musun?

No, you don't. But you know what you do have?

Sen bu musun?

Is that you?

Evet ve ne var biliyor musun?

Yeah, and you know what?

Bu konuda bir şey biliyor musun?

You know something about this?

Bu ne için biliyor musun?

You know what this is for?

Onun hakkında bir şey biliyor musun?

Do you know something about him?

Bu ne biliyor musun?

Do you know what this is?