mutasyonla

Bu genetik harita, hücre değişimleri ve mutasyonla ilgili.

These are genetic maps, cellular alteration and mutation.

Mutasyonla ne olacak?

"Mutate?" Into what?