navigasyon

Navigasyon subayı Bay Unger. Birinci subay Bay Dunn.

Captain, your navigator, Mr. Unger, and first officer, Mr. Dunn.

İletişim, navigasyon Ama diğer sistemlere de ihtiyacımız var.

Communications, navigation but we need the other systems working.

Ada navigasyon bildiriyor. Çoklu sismik anormallikler var.

Island navigation is reporting multiple seismic anomalies.

Ben Lanos, ışık hızında astronomik navigasyon işletim sistemi.

I am Lanos, the lightspeed astronomical navigation operating system.

Efendim, mühendislik navigasyon güncellemesi için daha fazla zaman istiyorlar.

Sir, Engineering is requesting more time for the nav upgrade again.

Ah, bir çeşit navigasyon programı.

Uh, some kind of navigation program.

Tabii ki navigasyon sistemi kullanmış!

Of course, he used navigation system!

GPS navigasyon için mükemmel, ama kapalı alanlarda çalışmıyor.

GPS is great for navigation, but it doesn't work indoors.

O senin navigasyon sistemin canım.

That's your navigation system, hon.

Navigasyon subayı Bay Unger.

Your navigator Mr Unger.