Turkish-English translations for neden:

why · reason · cause, caused, causing · motive · matter · what for · case · room · parent · point · motivation · wherefore · account · ground, grounds · spring · inducement · score · other translations

neden why

O zaman neden burada değil?

Then why is he not here?

Öyle mi, neden o zaman şimdi geliyor?

Yeah? Well, then why did she come now?

Neden, bir sorun mu var?

Why, is there a problem?

Click to see more example sentences
neden reason

Nasıl ya da neden bilmiyorum, Ama eminim ki bunun için çok güzel bir neden vardır,

I don't know how, I don't know why, but I'm sure there's a very good reason for it.

En azından iyi bir nedenin var.

At least you have a good reason.

Seni öldürmek için iyi bir neden daha.

Another good reason to kill you.

Click to see more example sentences
neden cause, caused, causing

Hadi ama, bu çok iyi bir neden için.

Come on, this is for a very good cause,

Diğer genç adamların bundan daha az nedenleri var.

Other young men have with much less cause than this.

Evet, bu nedenidir kutlama için.

Well, this is cause for celebration.

Click to see more example sentences
neden motive

O zaman, cinayet gecesi nerelerde olduğu konusunda yalan söyledi. Ve bir nedeni, bir fırsatı ve

Okay, so he lied about his whereabouts the night of the murder, and he's got motive, opportunity and

Ama Peder! Elimde bir neden, araçlar, fırsat ve bir itiraf var.

Father, I have motive, means, and opportunity and a confession.

Cinayet için bir neden görüyor musun?

Do you see a motive for murder?

Click to see more example sentences
neden matter

Ama bunu zaten söylemiştim sana. Peki bu senin için neden bu kadar önemli olsun ki.

But I told you that already. well, I don't understand why it matters so much to you.

Bu neden önemli olsun ki?

Why would that matter?

Bak, neden olduğu önemli değil.

Look, it doesn't matter why.

Click to see more example sentences
neden what for

Neden? Bu ne için?

What is that for?

O zaman bana neden ihtiyacın var?

Then what do you need me for?

Neden sadece Michael için burada olduğumu düşünüyorsun?

What makes you think I'm just here for Michael?

Click to see more example sentences
neden case

Bu dava neden sizin için bu denli önemli?

Why is this case so important to you?

Çünkü ben bu davaya inanıyorum. Neden?

Because I believe in this case.

Jane bu davayı neden kabul etti, biliyor musun?

You wanna know why Jane took this case?

Click to see more example sentences
neden room

Bir dakika Neden en iyi odayı sen alıyorsun

Wait a minute. Why do you get the best room?

Neden bu oda?

Why this room?

Hulk böcek adamın dediği gibi odada kal ya da böcek adam Neden senin gibi konuşuyorum?

Hulk stay in room like bug man say, or bug man get why am I talking like you?

Click to see more example sentences
neden parent

Ailesi neden yalan söylesin ki?

Why would the parents lie?

Neden ailen bu kadar çok çocuk yapmış?

Why did your parents have so many children?

Mary, ailenin neden öldüğünü biliyor musun?

Mary, you know why your parents died?

Click to see more example sentences
neden point

Evet, iyi bir nokta, ama şu şey için neden sinirlenmedin?

Yeah, that's a good point, but why aren't you mad about this?

Bütün neden şu ki Daniel, çarşamba özel bir gün

That's the whole point, Daniel. Wednesday is a special day

Asıl soru şu: neden bana doğru?

Question is, why point it at me?

Click to see more example sentences
neden motivation

Bu, zavallı ayıyı ölü görmek için çok iyi neden.

That's pretty good motivation to see this poor bear dead.

Bir olasılık ve sen de bir neden arıyordun, değil mi?

It's a possibility, and you're looking for motives, aren't you?

Tam tersine, senin nedenlerin oldukça şüpheli, hatta bencilce.

On the contrary, your motives are quite suspect, selfish even.

Click to see more example sentences
neden wherefore

Ah Romeo. Romeo! Neden Romeo'sun sen?

O Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo?

Romeo, o Romeo, Neden Romeo'sun sen?

Romeo, o Romeo, wherefore art thou Romeo?

Aptal çoban seni. Neden koşuyorsun onun peşinden?

You foolish shepherd, wherefore do you follow her?

Click to see more example sentences
neden account

Neden hesabını kontrol etmek için böyle bir yer seçtin?

Why do you choose such a place to check your account?

Elias neden bir muhasebeciyle bu kadar ilgilensin ki?

Why would Elias be so concerned about an accountant?

Zihinsel bir hastalık nedeniyle.

Account of the mental illness.

neden ground, grounds

Neden yere o kadar yakın?

Why so close to the ground?

Bu nedenle, havayolu yetkilileri onu sürekli olarak indirmişler.

Hence, the airline authorities mu st have permanently grounded him.

Hayır, tam tersine, hastaneler antibiyotiğe dayanıklı bakterilerin kolayca üreyebilecekleri yerler, bu da E. coli ve staphylococcus enfeksiyonlarına neden olabilir.

No. On the contrary, hospitals are breeding grounds for antibiotic-resistant super germs leading to a high incidence of E. coli and staphylococcus infections.

neden spring

İlki William Browder, o da bahar tatilindeydi. Ölüm nedeni boğulma.

The first was william browder,also on spring break,c.o.d.asphyxiation.

Bahar çoğu zaman aşırı heyecana neden olur.

The spring often causes undue excitement.

Ve bu çılgın klorofil aleminin neden her bahar başladığı, sır değil

And why this frenzied chlorophyilous orgy starts each spring is no enigma

neden inducement

Buna travma nedenli hafıza kaybı deniyor.

It's called trauma-induced amnesia, okay?

Bu anafilaksi neden olabilir, Ben denir düşünüyorum.

It could be induced anaphylaxis, I think it's called.

Açlık, güçlü bir teslim olma nedeni olabiliyor.

Hunger can be a powerful inducement to surrender.

neden score

Neden hiç sayı yapmadın, koç?

Why didn't you score, Coach?