nedenle

O zaman neden burada değil?

Then why is he not here?

Ve bu çok iyi çünkü neden biliyor musun?

And that's just good because you know why?

Nasıl ya da neden bilmiyorum, Ama eminim ki bunun için çok güzel bir neden vardır,

I don't know how, I don't know why, but I'm sure there's a very good reason for it.

Neden? Bu ne için?

What is that for?

Tamam o zaman neden burada değil?

Okay, then why isn't he here?

Bunu neden söyledin? Hayır, hayır, bu kötü bir şey değil.

Why would you say that? no, no, it's not a bad thing.

Neden bu senin için tamam da benim için değil?

Why is it okay for you and not for me?

Neden burada olduğunu biliyorsun, değil mi?

You know why you're here, don't you?

O zaman neden hala burada?

Then why is she still here?

Evet ama neden burada?

But why is it here?