nitrik

Charlie, sen nitrik asit ve gliserini al ve ben de özel karışımımı dökeceğim.

Charlie, you take the nitric acid and glycerin and I'll take my special mixture. Ready?

Üstünü çevir ve yüksek konsantrasyonlu nitrik ve hidroklorik asit karışımı.

Twist the top, and a highly concentrated mixture of nitric and hydrochloric acid.

Nitrik asit, aseton, penta eritiritol, sodyum karbonat.

Nitric acid, acetone, pentaerythritol, sodium carbonate.

Oluşumu: sülfürik ve nitrik asit, gliserin, sodyum karbonat.

Back to basics sulfuric and nitric acid, glycerin, sodium carbonate.

Nitrik asit, aseton, penta erititol

Nitric acid, acetone, pentaerythritol

Yüzde beş nitrik asit çözeltisi: Olumsuz.

Five per cent nitric acid solution: negative.

Nitrik asit ve amon

Nitric acid and ammonia

Bu nitrik asit.

This is nitro.

Nitrik asit eklersen nitrogliserin elde edersin.

Add nitric acid, you got nitroglycerin.

Nitrik asit, Herşeyi yok edebilir.

It's nitric acid. Destroy anything.