niyetine

Tanrı iyi ve bu da iyi niyeti mi?

That God is good and this is for the best?

Muhtemelen kısa bir süre için böyle bir niyeti vardı ama belli ki fikrini değiştirmiş.

That was, probably for a brief moment, his intention, but obviously he changed his mind.

Evet, ama bu adamların niyeti iyi değil.

Yes, but these are not men of good will.

Çok hoş ve iyi niyetli biri.

She's really nice and means well.

Nasıl olduğunu bilmiyorum ama dışarıda bir Voyager daha var ve onu bulmak niyetindeyim.

I don't know how but there's another Voyager out there and I intend to find it.

Evet Charlie, niyetim bu.

Yeah, Charlie, that's the idea.

Senin bir hikayen var değil mi? Ama anlatmaya niyetin yok.

You have a story, right? But you have no intention of telling it.

En azından kötü niyetli veya ölü değil.

Well, at least he's not evil or dead.

Ve olursa olsun denemek ne kadar zor, ya da ne kadar iyi niyet, hayat sadece dayak tutar, ha, seni dayak?

And no matter how hard you try or how good your intentions, life just keeps beating, beating you down, huh?

Bu bir iyi niyet göstergesiydi. iyi niyet göstergesi de ne?

This was a gift in good faith. What is good faith?