odasında

Şu an, bugün, burada, bu odada, bu havada ve bu, özellikle bu, Michael, sen buradasın.

This moment, today, here, this room, this air and this, especially this, Michael, that you're here.

Ama seni seviyorum ve oda benim için en iyisini istiyor.

But I love you, and he wants what's best for me, so I

Ama o odada tek başına olmak benim için çok zor.

But being alone in that room is too hard for me.

Benimle gel, sana güzel ve küçük bir oda buldum.

Come with me, I've found you a nice little room.

Bu oda senin evin, ihtiyacın olan herşey var.

This room is your home, you have everything you need.

Babam ve benim için bir oda istiyorum.

I need a room for me and my father.

Son derece tehlikeli biri. ve, Mr Carter, eminim bu odadaki herkes onun kim olduğunu biliyor.

He's extremely dangerous. And, Mr. Carter, I'm certain that everyone in this room knows who that is.

Burada herkes için bir oda var, Doktor.

There's a room here for everyone, Doctor.

Bayanlar ve baylar çocuklar ve kızlar Çikolata Odası.

Ladies and gentlemen boys and girls the Chocolate Room.

Evet, evet. Burada herkes için odamız var.

Yes, yes, there's room for everybody here