olamayız

Ama bunun bir önemi yok, çünkü asla birlikte olamayız.

But it doesn't matter, because we can never be together.

Yani, sen ve ben biz artık beraber olamayız..

So, you and me We can't be together anymore.

Çünkü çünkü biz aynı değiliz ve hiçbir zaman da olamayız.

Because because we're not the same and we never can be.

Hepimiz senin gibi güzel olamayız. Ben güzel miyim?

We can't all be beautiful like you Am I beautiful?

O kadar farklıyım ki, aslında, sen ve ben, asla asla asla beraber olamayız.

So different, in fact, that you and I can never, ever, ever, ever be together.

Sen ve ben, biz Biz arkadaş olamayız.

You and me, we we can't be friends.

Şey, o zaman sana yardımcı olamayız.

Well, then we can't help you.

Hope ve ben artık senin ailenin bir parçası olamayız.

Hope and I, we can't be part of your family anymore.

Biz asla arkadaş olamayız.

We will never be friends.

Sonra da asla beraber olamayız.

And then we'll never be together.