Turkish-English translations for olmamış:

happened · green · raw · immature · ragged · other translations

olmamış happened

O gece çılgınca bir şey oldu o evde. Belki ne olduğunu hiç bilemeyeceğiz.

Something crazy happened at that house that night, and maybe we'll never really know what.

Ama bitti, bir daha da asla olmayacak. Çok ama çok özür dilerim.

But it's done, it's never gonna happen again and I am so, so sorry.

Sana neden kötü şeyler olduğunu biliyor musun?

You know why something bad happened to you?

Click to see more example sentences
olmamış green

Ve bu dünyada eskiden yeşil ve iyi olan her şey yok olacak.

And all that was once green and good in this world will be gone.

Çok yeşil ve güzel olduğunu duydum.

I hear it's quite green and beautiful.

Gözlerin bazen mavi, bazen yeşil oluyor.

Your eyes are sometimes blue, sometimes green.

Click to see more example sentences
olmamış raw

Buraya bir tabak çig balik lütfen! iki tabak olsun, iki!

A plate of raw fish over here, please! Make it two plates!

Bundan sonraki soru, endüstriyel ham maddelere ne olacak?

The next question is, what about industrial raw materials?

Bak, bu biraz çiğ olmuş.

Look, this is a little raw.

Click to see more example sentences
olmamış immature

Her zaman olgunlaşmamış ve sorumsuz olacaksın.

You will always be immature and irresponsible.

Ve ben bir deliyim, olgunlaşmamış bir aptalım. Öyle olmalıyım, seni kaybetmek için.

And I'm a crazy, immature, stupid, fool... .I have to be, for losing you.

Ama evet. Bu olgunca olmayan, korkakça bir davranıştı. Özür diliyorum.

But yeah, that was an immature, cowardly move and I apologize.

Click to see more example sentences
olmamış ragged

Bir çaylak için büyük potansiyelin var, ama, lanet olsun, dağıttın.

You've got a lot of potential for a rookie, but damn, you're ragged.

O bir temizleme bezi olabilir.

It could be a cleaning rag.

Hayır paçavraların kolları olmaz.

No, rags don't have sleeves.