olmaya

Senin onlara ihtiyacın var çünkü onları istiyorsun, çünkü onlar olmadan kim olduğunu bilmiyorsun.

You need them because you want them, because you don't know who you are without them.

O zaman belki ben çok geç olmadan yardım etmek için bir şeyler yapabilirdim.

Then maybe I could have done something to help before it was too late.

Hayır. Baban için çok zor bir gün ve ailesi ile birlikte olmaya ihtiyacı var.

No, this is a very difficult day for your father, and he needs to be with his family.

Ama bilmeni istediğim bir şey var. İyi bir anne olmanın başka bir yolu daha var.

But I wanted you to know that there's more than one way to be a good mother.

Yani sen bazen kötü olan iyi bir adam mısın yoksa iyi olmaya çalışan kötü bir adam mı?

So are you some good guy who's sometimes bad or a bad guy who's trying to be good?

Evet ama sen sen olmayı istemelisin, çünkü sen çok güzelsin.

Yeah, but you should want to be you because you're really pretty.

Bana karşı lütfen bu kadar iyi olma.

Please don't be so good to me.

Bazen iyi bir baba ve iyi bir koca olmayı hayal ediyorum.

Sometimes I dream about being a good father and a good husband.

Sırf burada olmak için burada olma.

Don't just be here to be here.

Ama bir koca ve karısı olmanın durdurmak için çok önemlidir.

But it's very important not to stop being a husband and a wife.