olumsuzluğun

Senin olumsuzluğun nedir, kardeşim?

What's your negativity, brother?

Son zamanlarda her şey berbat oldu, çevremdeki tüm bu olumsuzluk.

Things have been so messed up lately, all this negativity around me.

Senin olumsuzluğun nedir?

What's your negativity?

Bu çok harika bir olumsuzluk.

This is wonderful negativity.

Depresyon kesinlikle bir olumsuzluk.

Depression is a definite negative.

Evet, olumsuzluk bir sürü.

Yeah, a lot of negativity.

Bu olumsuzluk hoş değil.

Such negativity is not nice.

Ken! Olumsuzluğun acı çekmene neden oluyor Ken.

Your negativity is causing you pain, Ken.

Fazla olumsuzluk vardı.

So much negativity.