onaltılık

Ya da muhtemelen basit bir onaltılık alfabe kodu ki bu da "plaj"a tercüme eder.

Or quite possibly a simple hexadecimal alphabet code that translates to "the beach.

Bir onaltılık renk kodu sistemi.

A hexadecimal color code system.