Turkish-English translations for onların:

their · other translations

onların their

Bu onların ilk hafta sonu olacak, ya da bizim ilk hafta sonumuz çünkü grubumuz da orada olacak.

This will be their first weekend, or rather our weekend because our group will be there too.

Çünkü onların işi bu.

'Cause that's their job.

Dün gece biz, onların mezarları gördük, ve sonra biz bugün tekrar gittik, birisi onları değiştirmiş.

Last night we saw their graves, and then when we went back today, somebody had changed them out.

Click to see more example sentences