Turkish-English translations for onlar:

they · them · those · other translations

onlar they

Bu insanların ne olduğunu bilmiyorum. Ama onlar bizim gibi değiller, değil mi?

I don't know what those people are, but they're not like us, they're different.

Onlar iyi insanlar.

They're good people.

Onlar kötü insanlar.

They're bad people.

Click to see more example sentences
onlar them

Bak, senin yapman gereken şeyler var ve çok önemli şeyler ve ben sana onları yapma diyemem.

Look, you have things to do and they're very important things and I can't tell you not to do them.

Sence bu onlar için yeterli olacak mı?

You think that's gonna be enough for them?

Tamam, peki, onlara bir bak.

All right, well, look at them.

Click to see more example sentences
onlar those

Bu insanların ne olduğunu bilmiyorum. Ama onlar bizim gibi değiller, değil mi?

I don't know what those people are, but they're not like us, they're different.

Peki bu onun için iyi değildir.

Well those aren't good for him.

Ondan bende de bir tane var.

I got one of those too.

Click to see more example sentences