organları

Ben Dr. Griffin Weir. Yeni Weir Organ Nakli Merkezi'ne hoşgeldiniz.

I'm Dr Griffin Weir Welcome to the new Weir Organ Transplant Facility

Organ nakli durumu kritik olan bir hasta için yeni bir başlangıç ikinci bir şans demektir.

To a critically ill patient, an organ transplant means a new start, a second chance.

Kan, deri, saç, tırnaklar. İç organlar.

Blood, skin, hair, nails, internal organs,

Biz organ naklini sağIıyoruz, sadece lastik eldiven ve çanta değil.

We supply organ transportation. Not just body bags and rubber gloves.

Çünkü sen bir doktorsun, organ verici değil.

Because you're a doctor, not a donor.

Bu hafta bir organ nakli hastası öldü.

A transplant patient died this week.

Onların o beyaz donlarının altında üreme organları bile yok.

They don't even have reproductive organs under those little white pants.

Çoklu organ yetmezliği, akciğer kollapsı, kanama.

Multiple organ failure, lung collapse, internal bleeding.

Yanlış organı tedavi edemeyiz çünkü bu hiçbir şeyi çözmez.

We can't treat the wrong organ 'cause that won't solve anything.

Sadece birkaç kırık kaburga ve organlarında zedelenme var, ama iyileşecek.

Just a few broken ribs and some internal bruising, but he's gonna be fine.