Turkish-English translations for orijinal:

original · authentic · genuine · inventive · other translations

orijinal original

Owen Garrison, orijinal Mavi Şahin ve onun sadık köpek dostu.

Owen Garrison, the original Blue Falcon and his faithful canine companion.

Evet, tamamen orijinal.

Yeah, completely original.

Her şey orijinal, her şeyi aynı.

All original, everything's the same.

Click to see more example sentences
orijinal authentic

Çok orijinal bir bakış açısı değil, ama çok içten.

Not the most original perspective, but it's authentic.

Çok orijinal gözüküyor, değil mi?

It looks very authentic, doesn't it?

Hepsi farklı resim örnekleri hepsi orijinal.

All the different paint samples all authentic.

Click to see more example sentences
orijinal genuine

Orijinal bir Gucci çanta.

It's a genuine Gucci bag.

Dövüş sanatları öğrenme orijinal ve otantik; davranış düzgün ve ayrık; yargı nesnel ve rasyonel

Martial arts learning genuine and authentic; behavior proper and discrete; judgement objective and rational

Görünüşe göre dişler orijinal fildişi.

The tusks are genuine ivory apparently.

Click to see more example sentences
orijinal inventive

Çok orijinal bir program. Bu yıl çok cesurdu.

Very inventive programme, very bold this year.

Bunlar Big Weld'in orijinal icat dizaynları.

These are Bigweld's original invention designs.

Yaratıcı Tamamen orijinal

Inventive. totally original.

Click to see more example sentences