oydu

Ve onlara burada ihtiyacımız yok.

And we don't need them here.

İyi geceler o zaman. iyi geceler.

Good night, then. Good night.

O zaman bu adam kim?

Then who is this man?

O zaman bana bir şey ver!

Yes! Then give me something!

O kadar da kötü değil.

That is not so bad.

İyiyim ama o kadar da iyi değilim.

I'm okay, but I'm not that okay.

O zaman burada işi ne?

What is she doing here then?

Sen onlar için, onlar da senin için orada.

You're there for them, they're there for you.

Ona söylemem gereken bir şey var.

There's something I got to tell him.

Güzel, o halde benimle gel.

Good, then come with me.