oydu

Dinle beni o harika bir kız ve sen de onunla harika bir yapıyorsun.

Look she's doing great, and you're doing a great job with her.

O zaman belki sen ve ben, anlarsın ya.

And then maybe you and I, you know.

Ben de o yüzden buradayım, değil mi?

Well, that's why I'm here, isn't it?

Ama o, öyle değil.

But he's not like that.

Peki, belki de sizin için büyük bir anlaşma değil, ama o benim tek kardeşim, biz asla onu ziyaret gitmek.

Well, maybe it's not a big deal to you, but she's my only sister, and we never go visit her.

Çünkü o, çok, çok, çok yaşlı bir adam.

Because he's a very, very, very old man.

Bu yüzden geçen gece oradaydın ve bu yüzden onu öldürdün.

That's why you were there last night and that's why you killed him.

Bak, bu sadece onunla ilgili değil.

Look, it's not just about him.

O burada mı?

Is he here?

O artık orada değil.

He's not there now.