oydu

Bak, onun için hoş bir şey yaparsan belki ben de senin için yaparım.

Look, if you do something nice for him, maybe I'll do something nice for you.

Hayır, bu o kadar iyi değil.

No, that's not so good.

İyi olduğunu biliyorsun, ama o kadar da iyi değilsin.

You know you're good, but you're not that good.

Evet ama yalnız o da değil.

But it's not it's not just that.

Hayır, hayır, hayır o değil.

No, no, no. Not that one.

O gece çılgınca bir şey oldu o evde. Belki ne olduğunu hiç bilemeyeceğiz.

Something crazy happened at that house that night, and maybe we'll never really know what.

O benim için mi?

Is it for me?

Ona güveniyorsun çünkü, Julian harika bir baba ve harika bir koca. Ve senin en iyi arkadaşın.

You trust him because he's a great father and he's a great husband, and he's your best friend.

PekâlPekâlâ, iyisin ama o kadar da iyi değilsin.

All right, so you're good, but you're not that good.

Bu onun için iyi değil.

This is not good for her.