oydu

Ve o şimdi burada ve

And now she's here and

Ve o burada ne yapıyor?

And what is she doing here?

Hayır, ne olmuş ona?

No, what about him?

Sana göre bir adam değil ve sen de ona göre bir kız değilsin.

He's not the boy for you, and you're not the girl for him.

Ama gelecek olan para ile ilgili de çok farklı bir şey var.

Just, there's also something very different about the money coming in.

Peki, o zaman bu ne?

Well, what is it, then?

Onun hakkında her şeyi biliyorum.

I know everything about her.

Bana yakın olan biri öldürüldü ve bu benim için bir şeyleri değiştirdi.

Uh, someone close to me was killed, and that just changed things and changed me.

O zaman bana geri gel

Then come back to me.

Sanıyorsun ki onu sevdiğim için, onu sadece kendime istiyorum ama ben artık öyle bir adam değilim.

You think because I love her, I want her all to myself, but I'm not that man anymore.