oylarını

Göç politikası bir, belki de iki neslin oylarını bize getirir.

Immigration policy will get us a generation of voters, maybe two.

Senatör Pullman'ın kampanya yöneticisine sağcıların oylarını almaktan mutlu olup olmadığını sorduk.

We asked Senator Pullman's campaign manager if he's happy getting the votes of right-wingers.

Ve şimdi de MomCorp hissedarları oylarını kullanacak.

And now if MomCorp shareholders will cast their ballots.