paketleri

Lester, neden kabul etmiyorsun tüm bu tatlı paketleri sen sadece kendine istiyorsun.. ha?

Lester, why don't you just admit that you want this sweet little package all to yourself, huh?

Bir bardak kahve ve bir paket sigara, lütfen.

Cup of coffee and a pack of cigarettes, please.

Paketin içinde küçük siyah bir kutu ve bir mektup vardı.

In the package was this little black box and a letter.

O zaman belki benim için bir paketin var.

Then maybe you also have a package for me.

Evet bu bir paket. Phil ve benim gibi adamlar için.

This is a care package for guys like Phil and I.

Hayır, ama seni bekleyen güzel bir paket var.

No, but there's a pretty package waiting inside for you.

Çünkü birileri pakette ne olduğunu biliyordu ve tam olarak ne zaman teslim edileceğini de biliyordu.

Because somebody knew what was in that package, and they knew exactly when it was gonna be delivered.

Bu paket benim için çok önemli.

This package is very important to me.

Senin için bir paket var.

Got a package for you.

Senin için bir paket var, hayatım.

There's a package for you, honey.