partnerim

Biliyorsunuz, birkaç sene önce, arkadaşım ve partnerim bana geldi ve dedi ki,

You know, a few years back, my friend and business partner came to me and said,

Bu gece için dans partnerim olur musun?

Would you be my dance partner for this evening?

Artık yeni bir dans partnerim var:

You have a new dance partner now

Benim dans partnerim olur musun?

Will you be my dance partner?

Birisi benim partnerim olmak istiyor.

Someone wants to be my partner.

O benim partnerim, arkadaşım.

She's my partner, my friend.

Ama zaten bir partnerim var.

But I have a date already.

Bu benim partnerim, Ryan.

Yeah. This my partner Ryan.

Daha önce hiç partnerim olmamıştı.

I've never had a partner before.

Ve yanımda kardeşim ve dans partnerim Sam.

'And by side, my sister and dance partner, Sam.'