pasifik

Beyaz Saray Baş danışmanı, sek viski severdi geçen hafta Pasifik üzerinde bir uçak kazasında öldü.

White House Senior Advisor, loved scotch, died last week in a plane crash over the pacific.

Rock Adası Pasifik Demiryolu Deposu, St. Louis, Missouri yakınlarında soyuldu.

Rock Island Pacific Railroad Depot was robbed near St. Louis, Missouri.

Bunlardan bir tanesi o kadar büyük ki, kendi adı bile var Doğu Pasifik Çöp Yığını.

One of them is so big it's even got its own name the Eastern Pacific Garbage Patch.

Atlantik Pasifik Hint Arktik Akdeniz Meksika Körfezi Karayip, Pasifik Adaları Hudson Koyu

Atlantic Pacific Indian Arctic Mediterranean Gulf of Mexico and Caribbean, Australasian Hudson Bay

Güney Pasifik'te dünyanın en büyük ikinci adası olan Yeni Gine bulunuyor.

In the South Pacific lies the world's second largest island, New Guinea.

Merhaba, Batı Pasifik Evlat Edindirme Ajansı ile bir randevum vardı.

Hi. I have an appointment with the Western Pacific Adoption Agency.

Aramızda hiçbir şey yok ve pasifik okyanusu ancak fırsatlar var.

Nothing stands between us and the pacific ocean but opportunity.

O bir Pan Pasifik şampiyonu!

She's a Pan Pacific champion!

Rock Adası Pasifik Demiryolu Deposu, St.

Rock Island Pacific Railroad Depot was robbed

Sen Batı Pasifik ayısısın, o da öyle.

You're a Pacific Western bear, so is he.