Turkish-English translations for peşinde:

after · behind · other translations

peşinde after

Bu insanlar peşinden geliyor söyle bana kim onlar!

These people coming after you, tell me who they are!

Onlar bir tek şeyin peşinde.

They're only after one thing.

Şimdi, onun peşinden gidin!

Now, go, get after her.

Click to see more example sentences
peşinde behind

Marquet'ya bunun peşinde olduğunu söyledim, ve sen onu öldürdün, değil mi?

I told Marquet you were behind this, and you killed him, didn't you?

Ama Müfettiş Bonny bu işin peşinde..

But Inspector Bonny is behind it

Bir şekilde peşinden geliyor Raylan.

It follows you behind somehow, Raylan.

Click to see more example sentences