pekçok

Koordinatlar ve Yıldız Geçidi sembolleri, pekçok yeni gezegene.

Coordinates and Stargate symbols to several new worlds.

Ortakyaşamın seni pekçok şeyden koruyor, ama görünüşe göre tetrakloroetilen'den değil.

Your symbiote protects you from a lot, but apparently not tetrachloroethylene.

Vicki pekçok gün gelir.

Vicki comes in most days.