pisliği

Bunu bana sen yaptın, pislik herif.

You did this to me, you bastard.

O pislik hala dışarıda bir yerlerde.

The bastard is still out there somewhere.

Sadece senin gibi pislik olan biri böyle bir şey yapar.

Only a real bastard like you could do such a thing.

O aptal küçük pislik burada olduğunu düşünüyor.

That stupid little bastard thinks it's here.

Yani, ne tür hasta ruhlu bir pislik böyle

I mean, what kind of a sick bastard

Ama o bir pislik.

But he's a bastard.

Ama Dave, bu pislik senin kamyonunu çaldı ve şimdi, bir mucize eseri bulabildik.

But, Dave, this jerk stole your truck, and now by some miracle we have found it.

Dinle beni seni koca mavi pislik.

Listen to me, you big blue bastard.

Korkuttun beni, seni küçük pislik!

You scared me, you little bastard!

şu kapıyı seni pislik!

Open up this door, you bastard!