Turkish-English translations for pislik:

asshole · shit · bastard · jerk · scum · scumbag · prick · mess · fucker · dirt · dirtiness · crap · filth · bitch · ass · piece of shit · trash · filthiness · creep · cunt · sucker · dung · nastiness · muck · smear · git · excrement · faeces · squalor · feces · dregs · other translations

pislik asshole

Bu lanet pislik de adamın adresini bana vermiyor. Çünkü o da onun lanet arkadaşı.

And this fucking asshole won't give me the guy's address because he's fucking friends with him.

Çeneni kapa ve bunun üstüne otur, pislik.

Shut up and sit on this, asshole.

Şimdi mutlu oldun mu lanet olası pislik?

Jesus! You happy now, you fucking asshole?

Click to see more example sentences
pislik shit

Bu gerçekten tehlikeli bir pislik de ondan, bu da demektir ki, bu bayan hayli tehlikeli genç bir bayan.

Because this is real dangerous shit, and that means she's probably a dangerous young lady.

Biliyorsun ki bu pislik herkesten daha iyi.

You know this shit better than anyone.

Hayır seni pislik! bunu söylemedin.

No shit! You didn't say that.

Click to see more example sentences
pislik bastard

Bunu bana sen yaptın, pislik herif.

You did this to me, you bastard.

Lee Won Ho, seni pislik!

Lee Won Ho, you bastard!

Ne pislik ama.

What a bastard.

Click to see more example sentences
pislik jerk

Ama Dave, bu pislik senin kamyonunu çaldı ve şimdi, bir mucize eseri bulabildik.

But, Dave, this jerk stole your truck, and now by some miracle we have found it.

Burada ne işin var, pislik?

What are you doing here, jerk?

Adam sadece tam bir pislik değil.

He's not only a total jerk,

Click to see more example sentences
pislik scum

Kabul ediyorum bu adam yaşayan, nefes alan bir virüs pisliği ama ben bir düzen göremiyorum.

And I agree that this guy is living, breathing viral scum, but I don't see a pattern here.

Bayan Carver seninle hiçbir yere gelmiyor seni Nazi pisliği.

Miss Carver isn't going anywhere with you, Nazi scum. Seize him!

Liman fareleri ve sokak kedileri Ve her türlü pislik!

Harbour rats and alley cats And every kind of scum!

Click to see more example sentences
pislik scumbag

İş, bir pislik için çok önemli olan bir şeyi çalmak ve bir başka pisliğe vermek.

The job is to steal something that means a lot to one scumbag and deliver it to another scumbag.

Mark sadece karısını aldatan bir pislik değil. O bir hırsız.

Mark's not just a cheating scumbag, he's also a thief.

Bak, bu adam pisliğin teki.

Look, this guy is a scumbag.

Click to see more example sentences
pislik prick

Şimdi de diyorsun ki; o bir ırkçı pislik değil, sadece ondan hoşlanmıyorum.

So now you're saying he's not a racist prick, you just don't Iike him.

Bu pislik kendini bulacak değil ya, değil mi?

This prick is not gonna find himself, now is he?

O herif tam bir pislik.

That guy's a real prick.

Click to see more example sentences
pislik mess

Bu senin pisliğin, ve tam bir felaket.

This is your mess, and it's a disaster.

Bu senin pisliğin, Peter.

This is your mess, Peter.

Brad mutfağa git ve o pisliği temizle.

Brad, into the kitchen and clean up that mess.

Click to see more example sentences
pislik fucker

Senin için bir şeyim var, pislik.

Hey, I got something for you, fucker!

Söyle bana, seni pislik.

Just tell me, you fucker!

Arkanı dön seni pislik!

Turn around, you fucker!

Click to see more example sentences
pislik dirt

Roxanne'e ve en iyi arkadaşım Minion'a yalan söyledim. Bir pislik gibi davrandım.

I lied to Roxanne, and my best friend Minion, I treated like dirt.

Çok fazla pislik var.

There's too much dirt.

Çöp pisliği gibi değil.

Not like a garbage dirt.

Click to see more example sentences
pislik dirtiness

Ne kadar pislik bir şeysin sen öyle. Pislik, pislik, pislik bir şey.

What a dirty thing you are a dirty, dirty, dirty thing.

Kapa çeneni!, seni pislik

Ah, shut up, you dirty

Sen çok pislik bir polissin.

You're a dirty, dirty cop.

Click to see more example sentences
pislik crap

Bu pislik için paran var da benim için mi yok?

Got money for this crap, but not for me?

Pislik değil, tamam mı?

It's not crap, all right.

Ama adam herkese pislik gibi davrandı, fakir, zengin, siyah, beyaz.

But he was treating everybody like crap poor, rich, black, white.

Click to see more example sentences
pislik filth

Özellikle de seni. senin minerallerin sadece açgözlülük, hastalık ve pislik getirdi.

Especially you. Your minerals have brought greed, disease, and filth.

Adam pislik ve bu burada biter.

The man's filth. And this ends here.

Sence bu bir pislik mi?

Do you think that's filth?

Click to see more example sentences
pislik bitch

Çünkü o ölü bir pislik olacak.

Because she's gonna be one dead bitch.

Lanet olası pislik kadın!

Fucking goddamn fucking bitch.

Bazen aynı şey tehlikeli pislikler için de geçerlidir.

Sometimes the same thing applies to dangerous sons of bitches.

Click to see more example sentences
pislik ass

Bak, sana bir pislik olduğunu söylemiştim.

Look, I've told you you're an ass.

Çok komik, pislik.

Very funny, ass

Bencil bir pislik ol.

Be a selfish ass.

Click to see more example sentences
pislik piece of shit

O zaman gel beni bul, pislik herif.

Then come and get me, you piece of shit.

Bu pislik parçası mı?

That piece of shit?

Pislik parçası gibi mi?

Like a piece of shit?

Click to see more example sentences
pislik trash

O küçük bir fahişe ve küçük bir pislik.

She's a whore and a piece of trash.

Bu pisliği kim yazdı?

Who wrote this trash?

Kimseye hiç bir şey söylemedim, seni beyaz pislik.

I said nothing to nobody, you white trash.

Click to see more example sentences
pislik filthiness

Seni pislik, iğrenç hayvan!

You dirty filthy animal!

Seni pislik, iğrenç, kokuşmuş yabani ot!

You dirty, filthy, stinking weed!

O pislik bir sokak üçkağıtçısı.

He's a filthy street hustler.

Click to see more example sentences
pislik creep

Ama bir suçlu değil. Yalnızca pisliğin teki.

Yeah, but not a criminal, just a creep.

Benden uzak dur, seni pislik!

Get away from me, you creep!

Quentin adında bir pislik.

Yeah. A creep called Quentin.

Click to see more example sentences
pislik cunt

Bana gerçeği söyle, seni lanet pislik!

Tell me the truth, you fucking cunt!

Ne tür bir vize istiyorsunuz? Çok geç, seni pislik!

What kind of visa do you want so late, you cunt!

Bir sene boyunca seni bekledim, pislik herif!

I've waited all fucking year for you, you cunt!

Click to see more example sentences
pislik sucker

Kalk, seni küçük pislik.

Get up, you little sucker.

Bunlar yeni pislikler mi?

Are these the new suckers?

Sonra pisliğin teki geldi ve onu "RED" olarak etiketledi. RED mi?

Then some thumb-sucker came along and tagged him "RED.

Click to see more example sentences
pislik dung

İnek pisliği gibi kokuyor.

Smells like cow dung.

Değersiz, dumanı tüten inek pisliği!

A worthless, steaming pile of cow dung.

Bu inek pisliği mi?

Is that cow dung?

Click to see more example sentences
pislik nastiness

Bence sen pislik, iğrenç, küçük bir adamsın.

I think you are a nasty, nasty little man.

Pislik, kokuşmuş, çürümüş, aşağılık yaratıklar.

Nasty, stinking, rotten, filthy creatures.

Söyle bana ne kadar bu gün Ben pislik alir.

Tell me how much this day I take nastiness.

Click to see more example sentences
pislik muck

Tüm bu pislikleri unut Simon.

Forget all that muck, Simon.

Bu jelatinimsi pislik de ne böyle?

What is this gelatinous muck?

İğrenç pislik, çürümüş orospu", diye bağırdı, bana yaklaşırken.

Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me

pislik smear

Biliyorsun yani, bu çocuklar pislik kola gibi bu

So you know, those guys there smear coke like this

Elimizde bir demet parça ve pislik var.

We've got a bunch of partial and smears.

pislik git

Yapma ama, seni pinti pislik.

Come on, you stingy git.

Vicky Barnes'ı konuşuyorsun seni azgın pislik?

Talking about Vicky Barnes, you horny git?

pislik excrement

Coco Bryce pislik, kurusu.

The Coco Bryce of excrement, carajo.

pislik faeces

Yarasa pisliği ve öküz kanı.

Bat faeces and oxen blood.

pislik squalor

Rakshasalar pislik içinde uyurlarmış.

Apparently, rakshasas live in squalor.

pislik feces

Çorba ve simit getirdik ve yarasa pisliği.

We brought soup, bagels And bat feces.

pislik dregs

Haydi, benim gibi onurlu ve ihtişamlı bir pislik ol.

Come on. Be a proud, glorified dreg like me.