piyade

İyi bir piyade olduğun için sana teşekkür etmek istedim.

I wanted to thank you for being a good Marine.

Deniz Piyade Teşkilatı Burs Vakfı" harika bir kuruluştur.

Well, the Marine Corps Scholarship Foundation is a wonderful organization.

Standart Çalışma Prosedürü, Güvenlik Piyade Tümeni, Guantanamo Körfezi, Küba.

Standard Operating Procedure, Rifle Security Company, Guantanamo Bay, Cuba.

Daima, Yarbay Matthew Andrew Markinson Birleşik Devletler Deniz Piyade Birliği.

Always, Lieutenant Colonel Matthew Andrew Markinson United States Marine Corps.

O sadece bir piyade.

He's just a foot soldier.

Onbaşı Carl Edward Hammaker, Bahriye Garnizonu Windward Güvenlik Piyade Tümeni, İkinci Müfreze Bravo.

Corporal Carl Edward Hammaker, Marine Barracks Rifle Security Company Windward, Second Platoon Bravo.

Bu bir piyade.

That's a marine.

İyi bir piyade ol, sert ol.

Be a great marine, be tough.

Bu ne demek oluyor, Piyade?

What's this about, Marine?

Deniz Piyade Birliği İdare Yönetmeliği ve Kral James İncili.

The Marine Corps Code of Conduct and The King James Bible.